[

Receptor central d’alarma

]

SOM TECNOLOGIA PER PROTEGIR, OFERIM INNOVACIONS PER CRÉIXER

El nostre Centre de Seguretat permanent rep i gestiona qualsevol incidència o necessitat a les instal·lacions dels nostres subscriptors les 24 hores del dia. A partir d’aquí prevenim les intrusions, evitem intents de sabotatge, solucionem avaries del sistema, i recolzem l’equip tècnic per a un servei àgil i de qualitat. 

24 HORES

El receptor d’alarma està actiu les 24 hores del dia i 365 dies a l’any oferint assistència telefònica ininterrompuda als nostres clients. 

SISTEMA ANTISABOTATGE

Un altre aspecte diferencial és l’existència d’un sistema únic antisabotatge per neutralitzar l’efecte dels inhibidors o talls de línia. 

ZERO ALARMES FALSES

Tots els avisos rebuts de les instal·lacions dels nostres subscriptors són controlats pels nostres professionals per no pertorbar la seva tranquil·litat fins que es confirmi l’alarma. 

PROFESSIONAL QUALIFICAT

El nostre personal està altament qualificat en els sectors de seguretat i telecomunicacions. A més, rep una formació continuada en protocols d’actuació per oferir sempre una assistència d’alta qualitat. 

ATTENDSERVICE

El receptor central d’alarmes gestiona l’enviament de vigilants a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de l’any a la seva propietat si rebem una alarma o detectem una incidència. 

 

 

RONDA EN DIRECTE

Els operadors del receptor central, virtualment, o els vigilants, anar a les instal·lacions, visualitzar i controlar el seu habitatge o el seu local en un moment determinat, prèviament acordat amb vostè.

A més, poden intervenir en cas d’incidència i enviar els esdeveniments al teu mòbil perquè no et perdis res. 

INTERVENCIÓ EN DIRECTE

Servei per respondre a alertes d’intent d’intrusió. L’operador pot verificar l’atac i notificar a la policia o emetre missatges de veu per evitar que 

SERVEI D'ESCORTA VIRTUAL

Per sol·licitar una protecció addicional contra amenaces concretes, simplement premeu un botó. S’activarà un servei d’escorta remota, l’operador C.R.A. pot comprovar a través de les càmeres si algú està en el perímetre, si algú està veient quan s’obre el seu negoci o si una sortida està protegida.