[

Protecció contra incendis

]

SOM TECNOLOGIA PER PROTEGIR, OFERIM INNOVACIONS PER CRÉIXER

Assegurem la prevenció on més ho necessites 

Dissenyem, instal·lem i oferim el manteniment de sistemes de detecció i extinció d’incendis. Alguns dels principals sectors de Galícia confien en nosaltres per protegir les seves instal·lacions contra incendis i desenvolupar protocols de seguretat i plans d’autoprotecció. 

DETECCIÓ I EXTINCIÓ

Els projectes que desenvolupem utilitzen les últimes tecnologies per detectar l’escalfament en llars o indústries, tant a l’exterior com a l’interior.

L’objectiu és actuar davant el foc que origina o minimitzar les conseqüències amb diferents dispositius d’extinció.

També creem solucions per prevenir, detectar i ajudar en l’extinció d’incendis forestals. 

MANTENIMIENT D'EXTINTORS

Ens encarreguem del subministrament i manteniment dels extintors portàtils d’incendis del seu negoci per garantir la seguretat del local i oblidar-se de les sancions. 

SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIES

Proporcionem els senyals que el seu habitatge o negoci necessita per contribuir a la seguretat de l’edifici o per prevenir els riscos laborals en cas d’incendi. 

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Som especialistes en la redacció, execució i seguiment de plans d’emergència i autoprotecció, també garantim el seu compliment amb simulacres i formació.