Sistema de control de temperatura para salas de servidores, cámaras frigoríficas e almacéns frigoríficos

6 Abril, 2021

A Seguridade dos alimentos e os fármacos ven determinada por varios factores, pero un dos máis importantes é a temperatura, que é a encargada de garantir a súa conservación mediante a “Cadea de Frío”.

Existen tamén dispositivos electrónicos que precisan manter un control da súa temperatura para non sufrir posibles danos, como poden ser os servidores.

En SEGURIDADE A1 contamos ca última tecnoloxía en SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA. Unha solución deseñada especialmente para Cámaras frigoríficas, Neveras de conxelación, Almacéns frigoríficos ou Salas de servidores e Sistemas informáticos.

Pero, como funciona a nosa SOLUCIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA?

Esta tecnoloxía consiste na medición da temperatura mediante sondas que traballan con rangos de temperaturas extremas, que van dende os -20ºC ata os -50ºC. Deste xeito logramos protexer os produtos sensibles a cambios de temperatura, tanto en zonas frigoríficas como en ámbitos exteriores.

Coñecendo o rango de temperaturas aceptable para a boa conservación dos produtos, configuraremos o sistema cunhas temperaturas Mínima e Máxima permitidas, de xeito que, se a temperatura non está dentro dese rango o sistema enviará unha ALARMA.

O sistema dispón de Plataforma Web e App, dende as cales teremos acceso en tempo real a informes de temperatura. Tamén poderemos rexistrar e almacenar no histórico ditas temperaturas e os eventos xerados polas alarmas.

VANTAXES DA SOLUCIÓN: 

  • Instalación fácil e posta en marcha en menos de 8 minutos.
  • Non require cableado.
  • Alta precisión (+/-1ºC) e fiabilidade de sensores e sondas de temperatura.
  • Avisos de alarma inmediatos na App.
  • Rangos de temperatura de funcionamento: -20ºC a 50ºC.